Q2-Situatie2

Q2-Situatie2

Of een situatie grensoverschrijdend is, is afhankelijk van heel wat factoren die kunnen verschillen van persoon tot persoon. Om een situatie op een objectieve manier te kunnen inschatten, kan het Vlaggensysteem als leidraad worden gebruikt. Het Vlaggensysteem maakt gebruik van 6 criteria:

  • Toestemming
  • Vrijwilligheid
  • Gelijkwaardigheid
  • Competentie/functioneringsniveau
  • Gepast voor de context
  • Impact

Op basis van deze criteria wordt een vlag aan het gedrag toegewezen:

  • Groene vlag: aanvaardbaar seksueel gedrag
  • Gele vlag: licht seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Rode vlag: ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Zwarte vlag: zwaar seksueel grensoverschrijdend gedrag